So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
Kiểm tra đơn hàng

Mã đơn hàng

Email

Sản phẩm

 • Mô hình hệ thống an toàn điện NH-2210E

  Mô hình hệ thống an toàn điện NH-2210E

  Mô hình hệ thống an toàn điện NH-2210E
  Model: NH-2210E
  Hãng sản xuất: Ngọc Huy
  Xuất xứ: Việt Nam
 • Mô Hình Thang Máy NH-2168E

  Mô Hình Thang Máy NH-2168E

  Mô Hình Thang Máy NH-2168E

  Model: 
  NH-2168E
  Hãng sản xuất: Ngọc Huy
  Xuất xứ: Viêt Nam
 • Mô hình giảng dạy thực hành phục hồi chức năng ADAM-X Xcel

  Mô hình giảng dạy thực hành phục hồi chức năng ADAM-X Xcel

  Mô hình giảng dạy thực hành phục hồi chức năng ADAM-X Xcel

  Model: 
  ADAM-X Xcel
  Hãng sản xuất: Medical-X
  Xuất xứ: Hà Lan
 • Mô hình giảng dạy thực hành phục hồi chức năng Ares-800 CAE HealthCare

  Mô hình giảng dạy thực hành phục hồi chức năng Ares-800 CAE HealthCare

  Mô hình giảng dạy thực hành phục hồi chức năng Ares - CAE HealthCare

  Model: Ares
  Hãng sản xuất: CAE HealthCare
  Xuất xứ: Mỹ
 • Mô hình mô phỏng đào tạo phẫu thuật nội soi Lap X Hybrid

  Mô hình mô phỏng đào tạo phẫu thuật nội soi Lap X Hybrid

  Mô hình mô phỏng đào tạo phẫu thuật nội soi Lap X Hybrid
  Model: 
  Lap X Hybrid
  Hăng sản xuất: Medical X
  Xuất xứ: Hà Lan
 • Mô hình mô phỏng giảng dạy phục hồi chức năng S3201 Gaumard

  Mô hình mô phỏng giảng dạy phục hồi chức năng S3201 Gaumard

  Mô hình mô phỏng giảng dạy phục hồi chức năng S3201 Gaumard
  Model: S3201
  Hãng sản xuất: Gaumard
  Xuất xứ: Mỹ
 • Giỏ hàng của tôi (0)

  Chat Facebook